Llenguatge musical Elemental (6-12 anys)

Per els alumnes de 6 a 12 anys, o alumnes més grans que comencin després. Des de l’inici dels primers conceptes del llenguatge musical fins a l’assoliment del nivell necessari que exigeix la prova d’accés al Grau professional proposada pel departament d’educació de la Generalitat. Es treballen diferents apartats com ara l’afinació, el ritme, lectures, educació de l’oïda, anàlisi, audició, creativitat, improvisació, …