Llenguatge musical Iniciació (2-5 anys)

Es tracta de viure la música de manera natural, com un joc a través de la veu i el propi cos, treballant-ne els diferents elements.

Desenvolupament auditiu: alçada, durada, intensitat i timbre.

Desenvolupament rítmic: tempo, moviment corporal…

Cançó i dansa: com a mitjà globalitzador utilitzant material divers i adequat per a cada edat, amb estones de concentració, estones de distensió.