Llenguatge musical Professional (12-18 anys)

Per els alumnes a partir dels 12 anys que tinguin assolit el nivell elemental. És la continuació i ampliació dels diferents apartats de l’estudi musical incloent-hi aspectes d’harmonia clàssica i també moderna.